Tarief huur

Bij aanvang van de opdracht betaalt u een vast bedrag van € 250,- exclusief BTW. Wanneer er een pand wordt gevonden en gehuurd, is er bijkomend een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van 1 maand huur exclusief BTW.

*Als dienst zijn wij onderworpen aan het BTW-tarief van 21%. .